top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET

HUKUKU

YAGE Hukuk, müvekkillerinin ticari ve hukuki şirket stratejilerinin belirlenmesi, ticari projelerinin hukuki açıdan risk değerlendirmesinin yapılması, gerek iş ortaklarına gerekse de müşterilerine yönelik sözleşmelerin hazırlanması ve söz konusu taraflarla sözleşmelerin müzakere edilmesi, sözleşmelerden veya ticari ilişkiden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi, şirket kuruluşu ve yapısal değişiklik süreçlerinin yürütülmesi alanları başta olmak üzere her türlü desteği sağlamaktadır.

Sözleşmeler Hukuku, Danışmanlık,

Ticari Uyuşmazlık ve Davaların Takibi

İŞ

HUKUKU

YAGE Hukuk, müvekkillerin insan kaynakları departmanları ile iş birliği içinde çalışarak kurumsal iş hukuku politika güncellemesi, iş hukuku stratejilerinin belirlenmesi, değişken mevzuat ve kurum uygulamaları kapsamında adaptasyonun ve geçiş sürecinin organize edilmesi benzeri yapısal destek sunmakla beraber müvekkillerinin iş hukuku alanındaki hukuki uyuşmazlıklarına da danışmanlık yapmaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve

Davaların Takibi

İCRA
HUKUKU

YAGE Hukuk, icra ve iflas hukuku alanında her türlü borç ve alacakların tahsili için gerekli bildirimlerin yapılması, icra takiplerinin başlatılması, takip işlemlerinin ve gerek olması halinde icra mahkemelerindeki süreçlerin yürütülmesi, borç ve alacakların tahsilatının yapılması, müvekkil aleyhine başlatılan icra işlemlerine karşı gerekli itirazların ve şikayetlerin yapılması alanlarında müvekkillerine destek vermektedir.

Her Türlü Alacak ve Borç Takibi

TÜKETİCİ HUKUKU

YAGE Hukuk, müvekkillerinin tüketici hukuku alanına tabi her türlü işleminin mevzuat uyumluluğu süreçlerinin yürütülmesi, tüketici hukuku açısından doğabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla gerekli adımların atılması, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi ve menfaatlerinin korunması için danışmanlık sunmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri Nezdinde Gerekli İş ve Takibin Yapılması

AİLE
HUKUKU

Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma ve Velayet Davaları

Yage Hukuk, müvekkillerinin aile hukukundan kaynaklı çekişmeli boşanma süreçlerinin yürütülmesi, anlaşmalı boşanma süreçlerinde destek olunması, velayet davalarının yürütülmesi ve velayetin değiştirilmesi, tazminat alacaklarına ilişkin davaların yürütülmesi, vesayet alanındaki uyuşmazlıkların takip edilmesi, soybağının kurulması ile ilgili davaların yürütülmesi, nafaka ile ilgili nafakanın artırılması, azaltılması veya kaldırılması süreçlerinin yürütülmesi alanlarında hukuki uyuşmazlıklarda her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

CEZA
HUKUKU

Soruşturma, Kavuşturma ve İnfaz 

Yage Hukuk, müvekkillerinin soruşturma aşamasında savcılık ve kolluktaki süreçlerin yürütülmesi, kovuşturma aşamasında davaların ve duruşmaların takibi, infaz aşamasında tutuklulara ve hükümlülere destek sunulması, uzlaşma süreçlerinin yürütülmesi ve ceza hukuku alanında müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

KAMU İHALE HUKUKU

YAGE Hukuk, ticari faaliyet alanı gereği kamu ihale hukuku kapsamında ihale usulleriyle ile hizmet sunan müvekkillerine, ihale veya ihale sonrası sunulan hizmet sürecinde meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümü, şikayet ve itirazen şikayet başvurularının yürütülmesi, idare mahkemeleri nezdinde gerekli savunmaların yapılması alanlarında danışmanlık yapmaktadır.

Şikayet, İtirazen Şikayet Başvuruları, İptal ve Tam Yargı Davaları

MARKA HUKUKU

YAGE Hukuk, müvekkillerinin marka hukuku alanında haklarının güvence altına alınması, söz konusu hakların ticari süreçler içerinde koruma altına alınması için gerekli sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlık doğması halinde müzakere ve dava süreçlerinin yürütülmesi alanlarında müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Marka Başvuruları ve Davaları

bottom of page